Wednesday, 28 August 2013 14:13

Vizija, misija i ciljevi

 

Misija

 

U proteklom periodu je Centar je ostvario značajne rezultate kad je riječ o prepoznavanju kulturno-sociološko-edukativne potreba građana i udovoljavanja istim kroz kvalitetnu realizaciju programa, što i jeste glavna zadaća i misija ustanove.

 

Uključivanjem u svoje sekcije, Centar potiče cjeloživotno učenje, kreativno korištenje slobodnog vremena, aktivno učešće građana u kulturnom životu i time podiže kvalitetu življenja.


Svoju misiju Centar ostvaruje kroz kontinuirano organiziranje programa prilagođenih svim uzrastima te saradnjom sa svim kulturno-obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim Javnim ustanovama, kako na području općine tako i regije, te teži kako kvantitetu tako i kvalitetu istih.


 

Vizija

 

Vizija Centra je da u dogledno vrijeme postane istinski centar kulturnih zbivanja u gradu i šire, inicijator i aktivan sudionik svih kulturnih dešavanja, te u saradnji sa Javnim ustanova, Udruženjima građana i pojedincima, prvenstveno sa područja Općine Travnik, Bosne i Hercegovine ali i iz inostranstva da unaprijedi postojeće te kreira nove kulturne sadržaje.

 

 

Cilj

 

Osnovni cilj Centra je uključivanje što je moguće većeg broja sugrađana svih uzrasta u rad sekcija Centra, stvaranje mreže kontakata, saradnje i razmjene programa sa velikim brojem sličnih ustanova u zemlji i inostranstvu čime bi se ostvarila kontinuirana, žanrovski bogata ponuda kvalitetnih programa i zadovoljile potrebe građana svih starosnih i interesnih skupina za istim.  Takođe cilj je učiniti kulturne programe dostupne svim građanima na području općine Travnik i time omogućiti zadovoljenje njihovih stvarnih kulturoloških potreba.


Wednesday, 28 August 2013 14:11

O nama

Travnička kultura je kroz dosadašnje djelovanje potvrdila svoje vrijednosti kroz različite ustanove, udruženja i društva građana, u kojima su svoje početne korake u karijeri napravili mnogi renomirani bosanskohercegovački slikari, glumci, muzičari, književnici...

Jedan od najvećih nosilaca kulturnog života grada Travnika proteklih godina bila je JU «Bosanski kulturni centar» p.o. koji je osnovan 1997.godine. Preseljenjem u novi prostor (bivša zgrada Doma Armije FBiH) krajem 2006.-te godine, te preregistarcijom naziva u JU «Centar za kulturu općine Travnik» p.o. Travnik uveliko su se, sa novim prostorom, obezbijedili bolji uvjeti i mogućnosti za rad i okupljanje većeg broja kulturnih subjekata.

Centar za kulturu se dijelom finansira iz budžeta općine Travnik i ostvaruje sopstvene prihode. Uz veliku pomoć u izdvajanju sredstava iz budžeta Općine Travnik i donacijom Raiffeisen Bank, uspjeli smo renovirati veliku salu.

 

Centralni prostor je velika sala (sa 400-tine sjedećih mjesta), koja svojom akustičnošću i prostorom može zadovoljiti potrebe održavanja i organiziranja programa u širokom rasponu - od izložbi, koncerata, promocija, sajmova, filmskih projekcija, tribina i okruglih stolova do uličnih hepeninga.

Djelatnost Centra za kulturu je potraga za novim modelima prezentacije, provođenja i promovisanja svih oblika kulturnih djelatnosti u općini Travnik, s ciljem edukativno-kulturološkog djelovanja u radu sa djecom i mladima, a njegujući i temeljne kulturne potrebe svih dobnih, socijalnih i nacionalnih struktura stanovništva, vodeći računa, prije svega, o kvalitetu.

Raznovrsnim programima – književnim i društvenim tribinama, scenskim, muzičkim, likovnim, filmskim programima, festivalima i smotrama, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima – nastojimo biti prepoznatljivi i poznati po svojoj otvorenosti i prilagođenosti novim tendencijama u kulturi.

S toga, Centar za kulturu je zasigurno jedna od vodećih kulturnih institucija sa sluhom, kreativnim potencijalom, te istrajna u namjeri da animira sve generacije umjetnika, posebno mlađe stvaraoce - da stvaralačke energije udruži i realizuje niz novih kulturnih projekata, akcija, manifestacija i festivala.

 

Programska djelatnost Centra za kulturu se uglavnom realizuje u velikoj sali (književni program i druge tribine, seminari i okrugli stolovi, javne prezentacije radionica, estradni nastupi, filmski, pozorišni, plesni i muzički programi, folklorni nastupi, izložbe likovnih umjetnika, prodajna galerija...), a sve u ovisnosti od sadržaja i uslova koje je neophodno obezbjediti za realizaciju pojedinih programa i projekata.

Centar za kulturu, po potrebi, realizuje programe i u prostorima drugih organizacija i institucija kulture, kao i na otvorenim prostorima - gradski trg, igrališta, dvorišta, kao i prostor Starog grada (tvrđava i kazamat) i sl.

Djelatnost Centra provodi se i kroz iznajmljivanje velike sale za svečanosti, skupove, obilježavanje godišnjica i sl., ali i kroz druge vidove, a u skladu sa registrovanom djelatnošću i Zakonu. 

Unutar Centra za kulturu djeluju slijedeća udruženja:

 - Muzičko društvo Travnik  i Puhački/Duvački orkestar

- KUD "Borac" , Orkestar i Hor KUD-a

- Plesni studio - Prijatelji djece "MAYA"

- Amatersko pozorište Travnik

- Tamburaški orkestar Centra za kulturu

- Foto klub "FOT" Travnik

- Gradski hor

- Humanitarna organizacija - Drugačija umjetnost "Alter Art" ...

Centar za kulturu u svom radu ima veliku podršku, odličnu saradnju i koordinaciju sa drugim kulturnim subjektima koje djeluju na području grada i općine Travnik kao što su: Zavičajni muzej Travnik, Udruženje likovnih stvaralaca Travnik, Gradska biblioteka, Bošnjačka zajednica kulture «Preporod», Hrvatsko kulturno društvo «Napredak» Travnik, Hrvatski kulturni centar iz Nove Bile, Udruženje književnih stvaralaca «Abdulvehab Ilhamija», zatim sa lokalnom omladinskim centrom «Centar za edukaciju mladih» Travnik, Osnovnom muzičkom školom Travnik, Udruženjem građana "Asocijacija mladih", kao i sa mnogim drugim udruženjima i organizacijama koje na neki drugi način, a kroz vlastite djelatnosti i izražaj, prezentiraju grad i općinu Travnik.

U realizaciji svojih programa Centar nastoji sarađivati sa brojnim kulturnim institucijama i organizacijama u zemlji ali i inostranstvu. Dakle, namjera nam je ostvariti dinamične međunarodne kontakte u oblasti kulture, sa institucijama i umjetnicima, kako bi se realizirali zanimljivi programi i projekti.

Page 2 of 2