Tuesday, 27 December 2016 07:44

POZIV ZA UPIS NOVIH ČLANOVA

 

JU “Centar za kulturu općine Travnik”

 

o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV
za upis novih članova u sekcije Centra za kulturu

 


Pozivaju se zainteresirane osobe/lica da podnesu prijave za članstvo u sekcijama:

 

  • Tamburaški orkestar Centra za kulturu općine Travnik,

  • Ženski hor Centra za kulturu općine Travnik,

  • Dječiji dramski studio Centra za kulturu općine Travnik.

 

Prijave i informacije u JU “Centar za kulturu općine Travnik” ili putem telefona       030/ 511 - 907 do 01.02.2017. godine.

 

Monday, 19 December 2016 10:31

BEZ GRANICA - zabavni show, 19.12.2016.

Friday, 09 December 2016 08:42

Rješenje Led rasvjeta

Friday, 09 December 2016 08:42

Rješenje JN Ramovi za slike

Friday, 09 December 2016 08:41

Rješenje JN Binska tehnička oprema